اس ام اس جدید شماعزیزان

دل من سخت شکست. هیچ کس هیچنگفت. از خودم می پرسم: ارزش قلب من ازشیشه یک پنجره هم کمتر بود؟به کجا می نگری؟ بودنت تنها نیست، تو خدا را داری ومن آرامش چشمان تو را!خدایا! آن که این مکتوب را می خواند: بر بال آرزوهایش پرواز ده، او را در همه لحظات دریاب، مبادا خسته شود، بیمار شود و یا غم ببیند، دلش را سرشار از شادی کن و آن چه را به بهترین بندگانت عطا می کنی به او عطا کن.فرستنده: مه سیماسر به هوا نیستم، اما همیشه چشم به آسمان دارم. حال عجیبیست دیدن همان آسمان که شاید تو دقایقی پیش به آن نگاه کرده ایفرستنده: 09355449428کبوترم. لانه من بام توست، کجا روم مرغ دلم رام توستپادشاه کشور عشقم ولی نگین انگشتری ام نام توست

/ 0 نظر / 7 بازدید