چگونه عصبانیت خودراکنترل کنیم؟؟؟؟.....

می‌تواند صدمات ناشی از عصبانیت را به حداقل برساند.۶) نکته ششم در کنترل عصبانیتشمارش تا ده را با روش‌های جدید و بهتر انجام دهید مثلاً این کار را با یک تنفس که در عمق بین هر شماره عملی سازید. تنفس عمیق – از دیافراگم – به افراد کمک می‌کند تا احساس راحتی کنند.۷) نکته هفتم در کنترل عصبانیتمی‌توانید سرعت شمارش اعداد را کندتر سازید. مثل شمارش شیوه قدیمی، یک کشتی بخار، دو کشتی بخار و … شاید شمارش کشتی بخار زیاد خوشایند نباشد، به‌جای آن می‌توانید بشمارید: یک شکلات، دو شکلات و .. و یا هر چیز دیگری کهبرای شما خوشایند و خنده‌دار باشد.۸) نکته هشتم در کنترل عصبانیتتجربه‌ای آرامش‌بخش را تجسم نمائید. چشمانتان را ببندید و در ذهنخود سفر کنید. این کار را در مکان‌های امیدبخش و به دور از استرس انجام دهید.

/ 0 نظر / 11 بازدید