نحوه خواستگاری در دورانهای مختلف! (طنز)

پس از اتمام خدمت سربازی بهاین نتیجه می رسید که باید ازدواج کنید و از
مادرتان می خواهید که دختری روبراتون انتخاب کنه. در اینجا اصلا نیازی
نیست که شما دختر رو بشناسید چون پس ازازدواج به اندازه کافی فرصت برای
شناخت وجود داره. در ضمن سنت چای ریزون کماکانپا برجاست.

هم اکنون:
به دلیل پیشرفت تکنولوژی در حالحاضر شما به آخرین نسخه یاهومسنجر احتیاج
دارید. البته «ام اس ان» هم می توانیداستفاده کنید ولی آنها آیکن های لازم
برای خواستگاری را دارا نمی باشند. پس ازنصب یاهومسنجر به یک روم شلوغ
رفته هر اسمی که به نظرتون زیباست «اد» می کنید وبا استفاده از آیکن های
مربوطه خواستگاری را انجام می دهید. البته یاهو قولداده که نسخه جدید
دارای امکانات ازدواج و زندگی مشترک هم باشه!!!!!!!!

/ 0 نظر / 22 بازدید