جوکی که جهان را به فکر فرو برد

چندی پیش جوکی به زبان انگلیسی در دنیای نت زاده شد! که نکات ارزشمندی را در خصوص ***** های رسانه های امریکا در برداشت. ترجمه ی فارسی جوک به شکل زیر است :

    مردی دارد در پارک مرکزی شهر نیویورک قدم میزند کهناگهان میبیند سگی به دختر بچه ای حمله کرده است مرد به طرف انها میدود وبا سگ درگیر میشود . سرانجام سگ را میکشد و زندگی دختربچه ای را نجاتمیدهد پلیسی که صحنه را دیده بود به سمت انها می اید و میگوید :"تو یکقهرمانی"

    فردا در روزنامه ها می نویسند :
    یک نیویورکی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد
    اما ان مرد می گوید: من نیوریورکی نیستم
    پس روزنامه های صبح می نویسند:
    امریکایی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد .
    ان مرد دوباره میگوید: من امریکایی نیستم
    از او میپرسند :خب پس تو کجایی هستی
    "من ایرانی هستم "

    فردای ان روز روزنامه ها این طور می نویسند :
    یک تند روی مسلمان سگ بی گناه امریکایی را کشت./ 0 نظر / 32 بازدید