اس ام اس عارفانه

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود...اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آمادهنیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودندر هر حرفه و کاری . . ....شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است .دل به دریا بستن هنر نیست ، حرمت قطره را نگه داشتن هنر بزرگی است .. ._-_-_-_-_-_-_-_اس ام اس فلسفی_-_-_-_-_-_-_-_نبرد های زندگی همیشه به نفع قوی ترین و سریع ترین ها پایان نمیپذیرد

/ 0 نظر / 7 بازدید